Select Page

Blogiimme

Kuinka Euroopan unionin lainsdntprosessi toimii

Euroopan unionin lainsäädäntöprosessi voi tuntua monimutkaiselta, mutta sen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kaikille EU-lainsäädäntöön osallistuville. Tämä artikkeli tarjoaa kattavan yleiskatsauksen prosessin toiminnasta ehdotuksesta hyväksymiseen. Kun perehdytään...

Kuinka Euroopan parlamentti toimii

Euroopan parlamentti eli Euroopan parlamentti on merkittävä toimielin Euroopan unionissa. Ainoana suoraan valituna EU-elimenä sen tehtävänä on edustaa EU:n kansalaisten etuja ja varmistaa demokraattinen päätöksenteko. Euroopan parlamentti koostuu 705 Euroopan...

Edut opiskelijajrjestn jsenyydest Suomessa

Opiskelijajärjestöön osallistuminen voi olla palkitseva kokemus suomalaisille opiskelijoille. Se tarjoaa alustan henkilökohtaiselle kasvulle, verkostoitumismahdollisuuksille ja mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti yliopistoyhteisöön. Opiskelijajärjestön jäsenenä...

YHDISTYKSET SUOMESSA

YHDISTYKSET SUOMESSA

Suomen sanotaan olevan yhdistysten luvattu maa, sillä yhdistysrekisterissä on yli 100 000 järjestöä. Uusia yhdistyksiä perustetaan vuosittain jopa tuhansia, mutta niiden määrä on tästä huolimatta vähenemässä. Rekisteriä yhdistyksistä ylläpitää patentti- ja...