Select Page

Meistä

Rural Youth Europe on eurooppalainen maaseudun nuorille suunnattu ja hallituksesta riippumaton kansalaisjärjestö. Vuonna 1957 perustetun järjestön tavoite on toimia kattojärjestönä edistäen ja aktivoiden maaseudun nuoria. Se tarjoaa kansainvälisiä koulutusmahdollisuuksia ja toimii välikätenä muiden kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja julkisten laitosten välillä koko Euroopan tasolla.

Rural Youth Europe on jäsentensä johtama organisaatio. Se on muodostettu ja sitä johdetaan demokraattisesti nuorten toimesta. 

Rural Youth Europen tavoitteena on kouluttaa nuoria ja tuoda tietoisuuteen maaseudun nuorten tilanteen ja sosiaaliset ongelmat. Se pyrkii ajamaan maaseudun väestön ja teollisuuden asiaa. Järjestö tukee uusien nuorisojärjestöjen muodostamista. Rural Youth Europe toimii yhteistyössä muiden eurooppalaisten nuorisojärjestöjen kanssa pyrkien aktiivisesti parantamaan maaseudun nuorten tilannetta, vastaamaan heidän ongelmiinsa ja puolustamaan heidän etuaan kansainvälisissä ja kansallisissa vaikutuselimissä. Järjestö pyrkii nostamaan suuren yleisön tietoutta maaseudulla asuvien nuorten kysymyksistä ja tarpeista ympäri Eurooppaa. Järjestön päätoimisto sijaitsee Helsingissä.

​Toiminta

R

Kevätseminaarin

R

Syysseminaarin

R

Kaikkien järjestöjen yhteisen Euroopan joukkokokouksen

JÄRJESTÖN TOIMINTA TÄNÄ PÄIVÄNÄ​

Nykyään Rural Youth Europe järjestää kolme tärkeää tapahtumaa vuosittain: kevätseminaarin, syysseminaarin ja kaikkien järjestöjen yhteisen Euroopan joukkokokouksen. Erityisesti Euroopan joukkokokouksella on pitkä historia ja se on olennainen osa järjestön toimintaa. Ensimmäinen kokous pidettiin vuonna 1960 Zuidlarenissa, Hollannissa.

Rural Youth Europen hallinto koostuu hallituksesta ja yleiskokouksesta. Hallituksessa on korkeintaan 7 jäsentä ja ne noudattavat yleiskokouksessa päätettyjä toimintalinjoja, sekä vastaavat kaikesta liiketoiminnasta, jota yleiskokous ei ole ottanut hoitaakseen. Yleiskokoukseen osallistuu ainakin yksi jäsen jokaisesta jäsenjärjestöstä ja se kokoontuu kerran vuodessa. Kokouksessa valitaan lisäksi hallituksen jäsenet. Maaseudun nuorten asioiden hoitamisen ja heidän asemansa parantamisen lisäksi Rural Youth Europe järjestää vuosittaisen Youth Project of the Year -kilpailun, jossa nuoret kilpailevat omilla projekteillaan ja saavat lisänäkyvyyttä Euroopassa. Järjestöllä on myös syrjinnän ja rasismin vastainen Embrace2erase -kampanja, jonka tarkoitus on parantaa nuorten yhtenäisyyttä ympäri Eurooppaa.

HISTORIA

RURAL YOUTH EUROPE PERUSTETTIIN KANSALAISJÄRJESTÖNÄ VUONNA 1957 RENDSBURGISSA, SAKSASSA. JÄRJESTÖN ALKUPERÄINEN NIMI OLI EUROPEAN COMMITTEE FOR YOUNG FARMERS AND 4H CLUBS. NYKYINEN NIMI OTETTIIN KÄYTTÖÖN VUONNA 2004. IDEA JÄRJESTÖLLE SAATIIN TOISEN MAAILMANSODAN JÄLKEEN, JOLLOIN JOHTAVAT BRITTILÄISET, POHJOISMAALAISET JA KESKIEUROOPPALAISET MAASEUTUJÄRJESTÖT ILMAISIVAT HALUNSA MUODOSTAA KOKO EUROOPAN KATTAVAN VERKOSTON.

MYÖHEMMIN VERKOSTON MUODOSTAMISEEN LIITTYI MUKAAN MYÖS ETELÄ- JA ITÄEUROOPPALAISIA JÄRJESTÖJÄ. TÄNÄ PÄIVÄNÄ RURAL YOUTH EUROPESSA ON MUKANA 20 JÄSENJÄRJESTÖÄ 18 MAASTA. HEIDÄN KAUTTAAN YLI 500 000 NUORTA ON OSALLISENA JÄRJESTÖN TOIMINNASSA. JÄRJESTÖN PERUSTAMISEN IDEANA OLI YHDISTÄÄ LÄNSI- JA KESKI-EUROOPAN KOULUJEN ULKOPUOLISET JÄRJESTÖT POHJOISMAALAISTEN KOULUORGANISAATIOIDEN KANSSA. ALKUVAIHEESSA JÄRJESTETTIIN PALJON JOHTAJAKOULUTUSTA, KURSSEJA, SEMINAAREJA, VAIHTOJA JA MUUTA KÄYTÄNNÖN TOIMINTAA IDEAN SISÄLLYTTÄMISEKSI. ALKUAIKANA TOIMINTO RAHOITETTIIN PAIKALLISTEN RAHOITTAJIEN VOIMIN JA MYÖHEMMIN JÄRJESTÖ ALKOI SAAMAAN RAHOITUSTA MYÖS EUROOPAN NEUVOSTOLTA JA EUROOPAN KOMISSIOLTA.