Select Page

Vuonna 1945 perustettu Suomen Keskustanuoret on suomalaiseen keskustapuolueeseen kuuluva nuorten ylläpitämä järjestö, joka yli 17 000:lla jäsenellään muodostaa Suomen suurimman poliittisen nuorisojärjestön. Suomen Keskustanuorten aatteiden ja toiminnan kulmakiviä ovat erilaisuuden ja omalaatuisuuden hyväksyminen, vastuulliseen aikuisuuteen ja kansalaisuuteen kasvattaminen sekä läheisen ja aidon suhteen ylläpitäminen luontoon ja ympäristöön unohtamatta niiden vastuullista ja kestävää hyödyntämistä. Järjestö kuvailee olevansa leimallisesti demokratiajärjestö, jossa vaikuttaminen koostuu aloitteellisuudesta, äänestämisestä ja uuden oppimisesta.
Suomen Keskustanuorten hallitukseen kuuluu 12 vakinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, ja sen puheenjohtajana toimii Suvi Mäkeläinen. Järjestön jäsenet ovat automaattisesti myös Suomen Keskustapuolueen jäseniä. Järjestön perustana toimivat paikalliset kuntien ja kaupunginosien Keskustanuoret ja sen muodostaa liiton 17 piirijärjestöä ja niiden lukuisat osastot. Suomen Keskustanuorten kansainvälisiä kattojärjestöjä ovat Pohjoismaiden Keskustanuoret (NCF), Euroopan liberaalinuoret (LYMEC) ja Maailman Liberaalinuoret (IFLRY). Suomen Keskustanuoret on myös SETA:n kannatusjäsen.

 

NUORISOJÄRJESTÖN HISTORIASTA

Suomen Keskustanuoret, alkuperäiseltä nimeltään Maaseudun Nuorten Liitto, perustettiin Salossa vuonna 1945. Järjestön ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kansanedustaja Johannes Virolainen. Järjestön vuoden -52 ensimmäinen poliittinen periaateohjelma oli huolissaan nuorten muuttamisesta pois maalta ja suunnitteli ratkaisuna maalaiskylistä ja puutarhamaisista kaupungeista rakentuvaa yhteiskuntaa. Vaikka yli 70-vuotiaan järjestön kannattajamäärät ovatkin tippuneet radikaalisti 80-luvulta lähtien sen 30 000:sta jäsenestä noin 17 000:ään, Suomen Keskustanuoret pitää yhä paikkansa Suomen suurimpana poliittisena nuorisojärjestönä.

 

SUOMEN KESKUSTANUORTEN ARVOT

SUOMEN KESKUSTANUORET PAINOTTAVAT IHMISLÄHEISYYTTÄ YHTEISKUNNALLISEN PÄÄTÖKSENTEON LÄHTÖKOHTANA. JÄRJESTÖN NELJÄ PERUSARVOA OVAT YHTEISÖLLISYYS, YHDENVERTAISUUS, KESTÄVÄ KEHITYS JA SIVISTYS. KESKUSTANUORET LUOTTAA IHMISTEN HENKISEEN KEHITYKSEEN JA SIVISTYKSEEN YHTEISKUNNAN KEHITTYMISEN PERUSTANA. KANSALAISTEN HYVINVOINNIN HENKINEN PUOLI ON JÄRJESTÖN AATTEIDEN KESKIÖSSÄ, JA KESKUSTANUORET KOROSTAAKIN YKSILÖN KEHITYSTÄ NIIN OPISKELUN, TYÖN, HARRASTUSTEN, ITSEILMAISUN KUIN SUVAITSEVAISUUDENKIN SARALLA. MYÖS SUKUPOLVIA JA KANSAA YHDISTÄVÄ KULTTUURI ON ITSESSÄÄN ARVO KESKUSTANUORILLE: PAIKALLISEN MONIMUOTOISEN KULTTUURIN TULEE NÄKYÄ JA PERINTEISEN KULTTUURIMAISEMAN YLLÄPITÄMISTÄ ON TUETTAVA.

 

KANSALLISTA, ALUEELLISTA JA KANSAINVÄLISTÄ VAIKUTTAMISTA

Suomen Keskustanuoret vaikuttaa niin alueellisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin sektorilla. Järjestö puhuu alueellisen tasavertaisuuden puolesta ja painottaa kotiseudun tärkeyttä ihmisyydelle. Kansainvälisellä tasolla järjestö vaikuttaa globaaleihin kysymyksiin kuten ilmastonmuutokseen, kehitysyhteistyöhön, kauppaan ja turvallisuuteen. Keskustanuorten kansainvälistä toimintaa hallinnoi yhdessä Keskustaopiskelijoiden kanssa muodostettu kv-jaosto. Järjestö myös lähettää edustajiaan kansainvälisten kattojärjestöjensä tapaamisiin ja kokouksiin. Suomen Keskustanuorten tehtävänä on myös tuoda tuoreita, erilaisia ja haastaviakin näkökulmia järjestön emopuolueen toimintaan. Lisäksi Keskustanuoret julkaisee Juuri-aikakauslehteä neljästi vuodessa.

 

SUOMEN KESKUSTANUORTEN POLIITTISET NÄKEMYKSET

Keskustanuoret nostaa esille esimerkiksi aurinko- ja tuulivoiman tärkeyden ja potentiaalin Suomessa, eläinten oikeuksien tukemisen, suomalaisten luonnonvarojen hyödyntämisen ja Itämerestä huolehtimisen. Keskustanuoret kannattaa matalaa mutta progressiivista verotusta, äänestysikärajan laskemista sekä suomalaisen eläkejärjestelmän uudistamista. Keskustanuoret pitää EU-maiden välistä yhteistyötä oleellisena, mutta ei kannata maanosan kattavaa liittovaltiota. Nuorisojärjestön ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä ovat olleet esimerkiksi kriittisyys Nato-jäsenyyttä kohtaan ja ilmastonmuutoksen hillitseminen. Lisätietoa Suomen Keskustanuorten poliittisista näkemyksistä ja arvoista löydät järjestön internetsivuilta osoitteesta keskustanuoret.fi.