Select Page

Vuonna 1921 perustettu Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) on Suomen suurin kansallinen opiskelijajärjestö, joka kokoaa yhteen lähes 140 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa yhteisten etujen ja palveluiden ääreen. Liiton päämääräisenä tavoitteena on opiskelijoiden sosiaalisen aseman, toimeentulon ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen vaikuttamalla kansalliseen lainsäädäntöön. Jatkuvina kehityskohteina ovat muun muassa opintotuen suuruus, opiskelija-asuntojen riittävyys ja saatavuus ympäri Suomen ja opiskelijahintainen ravitseva ruokailu. Liittoon kuuluvat kaikki Suomen yliopistojen 14 opiskelijakuntaa sekä Snellman-korkeakoulu. Opiskelijoiden etujen ja oikeuksien ajamisen lisäksi järjestön toiminta kohdistuu koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan, kansainvälisiin asioihin sekä työllistymiseen, tasa-arvoon ja ympäristökysymyksiin. SYL liittyi hiljattain myös SETA:n kannatusjäseneksi. SYL valvoo opiskelijoiden etua myös Euroopan unionin parlamentissa ja komissiossa, ja on Eurooppalaisen kansallisten korkeakouluopiskelijaliittojen yhteenliittymän ESU:n (European Students’ Union) jäsen. Vuodesta 2008 lähtien SYL on ollut osana myös Opiskelijoiden liikuntaliittoa. Liiton puheenjohtajan Riina Lumpeen lisäksi SYL:issä työskentelee 11 palkattua toimihenkilöä.

 

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON TARJOAMAT PALVELUT

Opiskelijoiden äänitorvena toimimisen lisäksi Suomen ylioppilaskuntien liitto tarjoaa merkittäviä etuja ja palveluita opiskelijoille. Oikeus opiskelijaetuihin ja opiskelijakorttiin on liitännäinen SYL:in vuosittain maksettavaan jäsenyyteen. Sekä opiskelijakortin että opiskelija-alennukset tarjoaa Frank-järjestö, joka kokoaa yhteen kaikki opiskelijoille suunnatut edut Suomessa niin ruoan, hyvinvoinnin kuin vapaa-ajan tuotteiden ja palveluidenkin saralla. Frank, jonka perustamisessa SYL on ollut osana, tarjoaa myös näppärän Frank-sovelluksen, jossa perinteisen muovisen opiskelijakortin saa digitaalisena versiona ja opiskelija-alennukset suoraan mobiililaitteeseensa. Tärkeä osa SYL:iä on vuonna 1954 perustettu Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka yhä nykypäivänäkin tarjoaa laadukkaita terveydenhuoltopalveluita yliopisto-opiskelijoille niin yleis-, mielen- kuin suunterveydenkin alalla. Frankin ja YTHS:n lisäksi SYL on jäsenenä opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistävässä Nyyti ry:ssä ja Suomen opiskelija-asuntoyhteisöjen edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestö SOA ry:ssä. SYL:in uusin aluevaltaus on ensimmäistä kertaa vuoden 2017 syksyllä järjestetty kansainvälinen Dare to Learn -oppimistapahtuma, jossa opiskelijat pääsevät innovoimaan parempaa tulevaisuuden oppimista.

 

SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITON JÄSENYYS

Suomen ylioppilaskuntien liiton jäsenyys on pakollinen kaikille suomalaisten yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Koska SYL on sateenvarjojärjestö paikallisille ylioppilaskunnille, jokainen korkeakouluopiskelija liittyy järjestöön oman opiskelijakuntansa kautta maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Vaihto-opiskelijat sen sijaan ovat oikeutettuja liittymään liiton jäseniksi sillä ehdolla, että opiskelevat Suomessa yli kolme kuukautta tähdäten yliopisto-tutkintoon, eivätkä maksa opiskelustaan lukukausimaksuja. Suomen ylioppilaskuntien liitossa ylimpänä päättävänä elimenä toimii kerran vuodessa järjestettävä sääntömääräinen liittokokous, jossa jäsenjärjestöjen valitsemat opiskelijat päättävät muun muassa liiton toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja hallituksesta. Suomen ylioppilaskuntien liitto tarjoaakin opiskelijoille mahdollisuuden osallistua poliittiseen toimintaan ja kannustaa ottamaan osaa järjestön toimintaan ja päätöksentekoon sen alemmillakin tasoilla. SYL:in toiminnassa mukana oloa pidetään erinomaisena meriittinä, joka tarjoaa hyvät valmiudet poliittisen uran alkuun. Useat kuuluisat ja menestyneet päätöksentekijät, kuten Suomen entinen presidentti Tarja Halonen ja Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila, ovatkin käynnistäneet uransa Suomen ylioppilaskuntien liiton toiminnan parissa.